Waarborgen van de veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van objecten en installaties
 

Akoestische Emissie

Akoestische emissie (AE) is een onderzoeksmethode welke valt onder de zogenoemde niet destructieve onderzoeken (NDO). NDO wordt gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit van een object ofwel het ontstaan van defecten aan een object zonder het object zelf te hoeven beschadigen. 

Akoestische emissie is een verschijnsel waarbij tijdelijke geluidsgolven worden opgewekt door b.v. plastische vervorming, scheur/breuk, erosie, corrosie, impact, lekkage.

Door middel van Akoestische Emissie meting is het mogelijk om de gezondheid van objecten en structuren over langere perioden te bewaken. Door over langere periode verkregen gegevens met elkaar te vergelijken is het mogelijk om wijzigingen in de gezondheid van een object te detecteren en het gedrag van het defect te voorspellen.

Een AE meetsysteem bestaat uit een veelvoud van sensoren waarmee het gehele object gemeten wordt en in het meest ideale geval worden deze sensoren op een dusdanige manier ten opzichte van elkaar geplaatst dat het mogelijk is om bij benadering de locatie van de ontstane wijzigingen te kunnen detecteren.

De AE-methode biedt het voordeel dat actief groeiende defecten over langere periode gedetecteerd en geobserveerd kunnen worden, terwijl andere methoden periodieke inspectie vereisen om te controleren of bijvoorbeeld een scheur actief is of niet. Aangezien reparatie van bestaande scheuren soms meer kwaad dan goed kan doen aan een structuur, is het noodzakelijk om te bepalen of een defect wel of niet actief is voordat reparaties worden uitgevoerd.

De AE-methode kan tevens verborgen fouten lokaliseren. Dit sluit de noodzaak uit van het destructief onderzoeken van locaties naar eventuele defecten.

De AE-methode is een van de weinige NDO-methoden (niet-destructief onderzoek) die geschikt zijn voor permanente bewaking van gebreken op de lange termijn. De AE-methode is gevoeliger dan andere NDO en kan zelfs beginnende fouten opsporen. Andere methoden, die in hoge mate afhankelijk zijn van de grootte van het defect of van het oppervlak, zijn alleen in staat om defecten betrouwbaar te detecteren nadat deze een bepaald formaat hebben bereikt.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is akoestische emissie meting al een constante factor sinds deze in de jaren 50 van de vorige eeuw voor het eerst werd ontdekt en toegepast door Dr. Joseph Kaiser.

  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn