Waarborgen van de veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van objecten en installaties
 

Toepassingen voor Akoestische Emissie

De mogelijkheden voor toepassing van AE technologie is zeer breed en veelzijdig. De acceptatie van Akoestische Emissie als inspectie- en testmethode is aangedreven door integriteitinspectie van drukvaten maar toepassing van AE-meting is inmiddels te vinden bij het testen van integriteit bij drukvaten en corrosietest van platbodemopslagtanks (bovengrondse opslagtanks), lekkagebewaking van pijpleidingen en kleppen, testen op gedeeltelijke ontlading in transformatoren en begint steeds meer standaard techniek te worden in het monitoring van de gezondheid van civiele constructies zoals bruggen, sluizen en tunnels. Daarnaast zijn er nog legio andere toepassingen waar AE meettechniek een oplossing kan bieden.


integriteit

Corrosie

Lekkage


SHM structurele gezondheid

R&D

Gedeeltelijke ontlading


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn