Lekkagedetectie


Lekkages in kleppen, pijpleidingen of opslagtanks kunnen leiden tot verlies van het getransporteerde of opgeslagen medium. Daarnaast kan lekkage binnen een systeem ongewenste of gevaarlijke situaties veroorzaken door vermenging van media of onverwachte drukverhogingen. Tevens kan lekkage een oorzaak zijn van gevolgschade en gevaarlijke situaties voor de installatie maar ook voor omgeving, de mens en het milieu.


Om veiligheidsredenen en bescherming van activa is lekkagedetectie daarom van groot belangrijk voor operators van installaties en pijpleidingen.

 


De techniek


Akoestische emissie wordt gebruikt om lekkages van vloeistoffen of gassen te detecteren en lokaliseren. De techniek hierachter is dat door het lekkend medium wrijving ontstaat waardoor geluidsgolven ontstaan welke gedetecteerd kunnen worden door de AE meettechniek.

Door het akoestische emissie meetsysteem te laten luisteren naar de aanwezigheid van deze geluidsgolven kan direct een signaleren gegeven worden zodra een lekkage ontstaat. Het grote voordeel is dat deze test zeer nauwkeurig en reproduceerbaar is en uitgevoerd kan worden terwijl de installatie in bedrijf is. Zelfs de kleinste lekkages kunnen op deze manier al vroegtijdig gedetecteerd en gelokaliseerd worden.

Pijpleidingen van elke diameter kunnen worden geïnspecteerd zonder de noodzaak van volledige toegang tot de pijpleiding. Indien op de juiste manier uitgevoerd is het met AE meettechniek zelfs mogelijk om aan de hand van de geregistreerde geluidsgolven plaatsbepaling uit te voeren om hiermee de locatie van de lekkage te kunnen bepalen.Het voordeel


Akoestische Emissie meting is een niet destructieve (NDO) methode met het grote voordeel dat deze techniek ten opzichte van andere NDO technieken uitgevoerd kan worden terwijl de installatie nog in bedrijf is en het zelfs niet noodzakelijk is om toegang te hebben tot de volledige leiding of opslagtank. Voor detectie van lekkage is slechts 1 sensor nodig die de geluidsgolf detecteert en voor locatiebepaling in lineaire systemen is het van belang dat de geluidsgolf in ieder geval 2 AE sensoren bereikt. Het resultaat hiervan is dat veel tijd en hierdoor geld bespaard kan worden, reparatiewerkzaamheden veel sneller en doelgerichter uitgevoerd kunnen worden en de assets daardoor veel sneller weer beschikbaar zijn voor gebruik.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn