ValveSense is een mobiel klepinspectiesysteem in Ex en non-Ex uitvoering om lekkage van kleppen en afsluiters eenvoudig te kunnen detecteren. Het inspecteren van kleppen en afsluiters hoeft niet moeilijk te zijn en ValveSense bewijst dit.
Waarom ValveSense?

Lekkende kleppen en afsluiters kunnen u veel geld kosten, maar ook tot verschillende problemen leiden in uw productieproces of zelfs tot gevaar voor de omgeving en uw medewerkers.


 

Verlies van product of energie

bedrijven verliezen product of energie (=extra kosten) wanneer kleppen lekken. Studies tonen aan dat zo'n 5 - 10% van de kleppen die in industrie worden gebruikt last hebben van interne lekkage.


Het risico op letsel

het risico op letsel neemt toe bij lekkage van een heet of corrosief medium


Inefficiënte onderhoudsprocessen

er wordt veel tijd en geld besteed aan inefficiënte onderhoudsprocessen.


Vervanging van intacte kleppen

en het gebeurd regelmatig dat nog intacte kleppen vervangen worden door verkeerde aannames.
Onze oplossing
Onze oplossing is feitelijk een digitale en intelligente "Stethoscoop" voor industriële assets.

ValveSense is gebaseerd op de akoestische emissie meetmethode.

ValveSense is een software gestuurde inspectietool die bedrijven kan ondersteunen bij het inspecteren van kleppen terwijl ze in bedrijf zijn


  • snel
  • eenvoudig
  • kosteneffectief
  • onmiddellijke weergave van het resultaat en rapportage op locatie

Onze componenten


Akoestische emissiesensoren


Onze oplossingen zijn gebaseerd op de industrie breed gedragen en reeds lang gestandaardiseerde akoestische emissietechnologie (zie DIN EN1330-9). Door het meten van de trillingen aan de oppervlakte van een structuur, welke onhoorbaar zijn voor mensen en buiten het bereik liggen van microfoons (20 KHz tot 1 MHz) kunnen we de kleinste defecten zoals bijvoorbeeld lekkende kleppen detecteren, zelfs bij veel omgevingsgeluid.

Mobiele applicatie


We vormen een smartphone om tot een professionele inspectietool voor iedereen. Sluit de sensor aan op uw smartphone, start de Senseven App en u kunt aan de slag. De software begeleidt u door het inspectieproces, controleert automatisch de geldigheid van de sensorgegevens en visualiseert het resultaat binnen enkele seconden.

Kunstmatige intelligentie


We geloven dat de combinatie van betrouwbare historische gegevens, verrijkt met deskundige knowhow en ondersteund door AI, een revolutie teweeg zal brengen in de inspectie. De continue ontwikkeling van een AI-database stelt ons in staat om de omvang van een schade (bijvoorbeeld de grootte van een lek) te bepalen. Je ontwikkelt je persoonlijke expert, die ervaring opdoet met elke meting!
De eenvoud van ValveSense


ValveSense is een eenvoudig en mobiel meetsysteem voor het uitvoeren van klepinspectie volgens ISO 18081 en is van groot belang omdat inspectie met akoestische emissie meetsystemen (zie DIN EN 1330-9) kleplekkage in een vroeg stadium kan detecteren.


ValveSense is dusdanig ontworpen dat iedereen het kan gebruiken en er geen specifieke en specialistische kennis nodig is. Het systeem is dusdanig opgezet dat dit zelfs voor ongetraind personeel te bedienen is.


  • Eén eenvoudige inspectie kit inclusief hardware en software.
  • Een gestandaardiseerd software gestuurd proces voor klepinspectie met geautomatiseerde sensorkoppeling.
  • Minimale meetfouten, verbeterde gegevenskwaliteit en onmiddellijke resultaten ter plaatse.
  • Beoordeling op basis van machine learning zal voortdurend worden verbeterd met trainingsgegevens.
  • Onmiddellijke generatie van rapporten.
  • Plan uw volgende onderhoudsactiviteiten voor de komende dienst op basis van het Senseven - rapport.

De ValveSense MethodeDe software draait op een Android smartphone (dedicated en onderdeel van de meetkit) en geeft via een eenvoudig stappenplan de werk- en meetvolgorde. De software geeft de gebruiker aan op welke 5 (3 minimaal) meetposities de AE meting uit te voeren is waarna de software op basis van historische gegevens en vergelijking van meetwaarde een uitspraak kan doen of er sprake is van interne lekkage.
Identificatie van de betreffende klep kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Handmatig invoeren van de gegevens van de klep is een optie, maar voor meer geautomatiseerde systemen kan ook gebruik gemaakt worden van identificatie door Tag nummers, barcodes of zelfs door het lezen van RFID Tags.
Meetgegevens worden in de Cloud oplossing opgeslagen waarna het voor de gebruiker of manager mogelijk is om gegenereerde metingen te bekijken, rapporten te genereren of zelfs historische met actuele meetwaardes te vergelijken.De ValveSense klepinspectie kit


Het ValveSense klepinspectie systeem is beschikbaar in 2 verschillende uitvoeringen. Een uitvoering voor toepassing in veilige omgevingen en een uitvoering voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen zone 1 onder ATEX of IECEx. de ValveSense oplossing wordt geleverd als complete en geïntegreerde oplossing bestaande uit AE sensor(en), AE meetelektronica, kabels, en smartphone welke dedicated is voor zijn taak en vanuit de fabriek voorzien van de Valve Sense software. Dit alles wordt geleverd in een robuuste instrumentenkoffer.


ValveSense (non Ex)

ValveSense Ex zone 1 (ATEX/IECEx)


De “normale” uitvoering van ValveSense is toepasbaar voor inspectie van kleppen en afsluiters in bijvoorbeeld de waterzuivering, voedingsmiddelenindustrie papierindustrie of de energiemarkt. Overal waar kleppen een belangrijk onderdeel van het proces vormen, en lekkage van een klep tot een ongewenste situatie leid door bijvoorbeeld productieverlies of zelfs gevaar voor installatie, medewerkers en omgeving.

meer ValveSense (non Ex)

De Ex uitvoering van ValveSense is toepasbaar voor inspectie van kleppen en afsluiters in bijvoorbeeld de chemie, petrochemie, farmaceutische industrie en olie en gas wereld. Ook hier geldt dat ValveSense een eenvoudige oplossing biedt om lekkages van kleppen en afsluiters eenvoudig en vroegtijdig te kunnen ontdekken en daardoor ongewenste situaties zoals productieverlies, of gevaar voor installatie medewerkers en omgeving te voorkomen.

Meer ValveSense Ex


 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn