Gedeeltelijke ontlading


Gedeeltelijke ontlading is een elektrisch fenomeen dat ontstaat door een lokale diëlektrische afbraak. Gedeeltelijke ontladingen veroorzaken een geleidelijke verslechtering van isolerende materialen wat uiteindelijk leidt tot een elektrische storing of kortsluiting en uiteindelijk tot een volledig defect van de apparatuur. Vooral voor zeer dure apparatuur zoals transformatoren die worden gebruikt bij energieopwekking of smart grids, moet storingen worden voorkomen. De betrouwbaarheid van de spanningsverzorging voor consumenten en de industrie hangt sterk af van de juiste en langdurige werking van deze transformatoren.


De integriteit van de isolatie moet met geregelde intervallen gecontroleerd en bevestigd worden tijdens zowel de productiefase als tijdens normaal bedrijf. Regelmatig inspecteren kan leiden tot een vroegtijdige herkenning van de problemen waardoor onderhoud tijdig uitgevoerd kan worden om zodoende grote schade en uitval van de installatie te voorkomen.

 De techniek


AE-meting is een geschikte methode om gedeeltelijke ontlading in transformatoren te detecteren en te lokaliseren. Het is een niet destructieve methode en is in staat om de hele bouwvorm van een transformator te controleren. Door het akoestische emissiemeetsysteem te laten luisteren naar de aanwezigheid van geluidsgolven die ontstaan door overslag kan direct een signalering gegeven worden zodra er zelfs maar een zeer lichte overslag plaats vindt.Het voordeel


Akoestische Emissie meting is een niet-destructieve (NDO) methode met het grote voordeel dat deze test kan worden uitgevoerd terwijl de transformator in gebruik is. Het resultaat hiervan is dat veel tijd en hierdoor geld bespaard kan worden doordat overslag vroegtijdig gedetecteerd kan worden waarna service ingepland kan worden en totale uitval voorkomen wordt.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn