ValveSense (non Ex)

Het ideale mobiele inspectiesysteem voor detecteren van interne lekkages van industriële kleppen en afsluiters

ValveSense voor non Ex omgevingen is inmiddels al meer dan 2 jaar op de markt en is voor veel klanten al een ideaal stuk gereedschap gebleken om eenvoudig en vroegtijdig interne lekkages van kleppen en afsluiters op te sporen. 


Met de steeds verdere uitbreiding van de mogelijkheden met de Senseven App met bijvoorbeeld de "schroevendraaier luistermethode" of optie voor het meten van "steam-traps" wordt het gebruik van ValveSense met de tijd steeds veelzijdiger.


Leveringsoverzicht


ValveSense voor non Ex omgevingen wordt geleverd in een stevige transportkoffer voorzien van:


  • Android smartphone
  • Seven-one - het Senseven enkel kanaal AE meetinstrument
  • 2 stuks akoestische emissiesensoren
  • Een waveguide voor meting op warme en koude oppervlakken of door isolatiematerialen.
  • De Senseven-app: maakt inspectie van kleppen op interne lekkage mogelijk, inclusief een Expert Suite voor liveweergave van RMS- en db-waarden en live audio
  • Senseven Backoffice voor de gestructureerde opslag van alle meetgegevens, geautomatiseerde rapportage en verdere analyseEnkele voorbeelden van toepassingen


Thermische energiecentrale


De situatie: 

De thermische centrale gebruikt stoom om elektriciteit op te wekken en warmte te transporteren.


Het probleem: 

Indien maar één klep in het gesloten ontwerp van de ketel niet goed sluit, kan hierdoor lekkage ontstaan waardoor stoom kan ontsnappen en tot condensaat kan worden.


Resultaten en implicaties bij stoomverlies

  • stoomverlies = energieverlies
  • EUR 120.000 economisch verlies per jaar *

* Voorbeeldberekening van een stoomklep met een energieverlies van 0,076 MWh/h bij aangenomen energieprijzen van gemiddeld 200 EUR/MWh.


Doel met ValveSense:

Vroegtijdig detecteren van kleplekkage zonder daarvoor de klep op een testbank te plaatsen om

zodoende stoom (= energie) verlies te vermijden en de daaraan gekoppelde hoge economische gevolgen te voorkomen.
Farmaceutische fabriek


De situatie
Farmaceutische bedrijven gebruiken batchverwerking om de verschillende componenten van een medicijn in een stapsgewijs proces samen te brengen.


Het probleem

Indien een van de kleppen in het proces lekt, kunnen verschillende stoffen vermengen waardoor het medicijn niet meer de eigenschappen heeft die het moet hebben. Potentieel bestaat zelfs de kans dat contaminatie tot gevaarlijke situaties voor mens en installatie kan leiden.


Resultaten en implicaties

  • De Batch is geruïneerd en moet worden gereproduceerd
  • Economisch verlies kan oplopen tot 7-cijferige € bedragen.


Doel met ValveSense:
Vermijd productverlies en grote economische impact door vroegtijdig lekkende kleppen en afsluiters te detecteren.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn