Software

Vallen Automation Manager Software en Vallen Dashboard zijn twee nieuwe softwarepakketten die permanente monitoringtoepassingen vereenvoudigen en visualiseren. Beide softwarepakketten zijn ontworpen om de gebruiker van de monitoringtoepassing te ondersteunen bij het automatiseren van terugkerende taken en de installatie 24/7 te observeren. Verder worden alarmen geactiveerd in kritieke situaties en worden meldingen verzonden. Een cloud gebaseerd dashboard slaat de relevante data op in door de gebruiker gedefinieerde diagrammen. De data is beschikbaar voor alle gebruikers op basis van hun rechten gedefinieerd in het gebruikersbeheer.

Daarnaast levert Vallen Systeme de Vallen AE-Suite software voor taken met betrekking tot gegevensverwerving en gegevensanalyse. VisualAE, VisualTR en VisualClass zijn de data analysetools van de Vallen AE-Suite software. Verder bevat de Vallen AE-Suite software voor hardware verificatietaken en frequentie domeinanalyse.

Voor gegevensanalysedoeleinden stellen VisualAE, VisualTR en VisualClass een krachtige reeks hulpmiddelen samen, de zogenaamde Vallen VisualCircle. VisualAE is een modulair raamwerk voor complete data analyse en weergave in realtime of achteraf. Het verwerkt en toont gegevens van een AE meting. VisualAE kan worden geconfigureerd voor verschillende toepassingen en kan tevens toepassingsgericht worden geconfigureerd. Als voorbeeld voor bovengrondse tankbodemtest, integriteitstests van drukvaten, enz. VisualTR is een hulpmiddel voor het in detail onderzoeken van gegevens over de golfvorm en biedt nuttige hulpmiddelen voor het genereren van data voor trainingen voor VisualClass. VisualClass is een hulpmiddel voor statistische analyse van golfvormen op basis van patroonherkenning.

Download Vallen AE-Suite SoftwareVallen Automation Manager Software

De Vallen Automation Manager (AM) Software is de centrale softwaremodule van het monitoringsysteem. De AM regelt data-acquisitie, analyse (VisualAE), alarmafhandeling, communicatie met het systeem en gegevensopslag. De operator definieert event gedreven taken met verschillende acties om het monitoringsysteem autonoom te maken. Cyclische taken zoals sensormontageverificatie of het uploaden van gegevens naar de cloud worden gepland door de AM. In het geval van het voordoen van een vooraf gedefinieerd alarmcriterium, gerelateerd aan kritieke gegevens of systeemstatus, activeert de AM een alarm en stuurt hij meldingen naar de operator als basis voor verdere beslissingen.Vallen Dashboard


Het Vallen Dashboard is een add-on functie om externe toegang tot relevante applicatiegegevens te krijgen zonder direct in te hoeven loggen op het monitoringsysteem. Vallen Automation Manager Software verwerkt de automatische upload van vooraf geselecteerde gegevens naar de cloudserver en Vallen Dashboard geeft de informatie weer in een door de gebruiker gedefinieerde lay-out. Het dashboard kan worden aangepast door de gebruiker en informatie kan worden verstrekt in onder andere staafdiagrammen, hotspot kaarten en lijndiagrammen. Vallen Dashboard is ontworpen om te worden gebruikt op pc's of mobiele apparaten en kan worden gehost op elke server. Een flexibel gebruikersbeheer stelt de operator in staat om de rechten te beheren om het dashboard aan te passen en toegang te krijgen tot geselecteerde informatie.


Demo Dashboard

 AE Feature Analyse


Om aan de vereisten van verschillende AE tests te voldoen, biedt de Vallen AE-Suite software op elk moment volledige flexibiliteit en transparantie. VisualAE biedt een raamwerk voor alle data analysetaken in realtime (online) of achteraf (offline). VisualAE kan modulair worden geconfigureerd om aan een bepaalde analysetaak te voldoen. De individuele configuratie is gebaseerd op de selectie van individuele softwaremodules (bijvoorbeeld locatiemodules, processormodules, etc.) die op elk moment kunnen worden geïmplementeerd.


VisualAE biedt hulpmiddelen voor het verwerken of manipuleren van gegevens, het weergeven van gegevens en geïntegreerde hulpfunctionaliteit. Zogenaamde "Processors" maken manipulatie van gegevens mogelijk, terwijl "Visuals" gegevens in diagrammen of lijsten weergeven. Elk aantal processors of beelden kan worden gedefinieerd en gebruikt om zelfs de meest complexe analyse mogelijk te maken.


VisualAE scheidt strikte data-acquisitie van datapresentatie. De informatie van de verwerkingsstructuur (dat wil zeggen het aantal beelden, processoren en hun rangschikking) wordt opgeslagen in afzonderlijke instellingsbestanden. Dit maakt het mogelijk dezelfde opstelling op verschillende onbewerkte gegevensbestanden te gebruiken.


Analyse transparantie:

  • De volgorde van verwerkingsstappen, zoals filtering, locatie, clustering, enz., wordt weergegeven in de vorm van een boom structuur.
  • Vrijheid in weergave: de boomstructuur kan eenvoudig worden opgebouwd en herschikt door slepen en neerzetten.
  • Gebruiker geschreven software-integratie: de Embedded Code Processor integreert gebruikerscode, bijvoorbeeld om specifieke resultaten te verkrijgen  tijdens routine testen door bijv. een toepassing specifieke ernst indicator, of specifieke alarmcriteria, enz.
  • Flexibele resultaatweergave: elke combinatie van resultaten kan worden weergegeven in grafieken of overzichten.Rapporten van hoge kwaliteit: grafieken en lijsten kunnen met elke resolutie en tekengrootte worden geëxporteerd.
  • Compatibiliteit van gegevensbestanden: de nieuwste AMSY-6-software kan alle AE bestanden verwerken die zijn opgenomen met een Vallen AE systeem sinds 1991.
  • Zeven talen: Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans en Russisch inbegrepen.
Ingebouwde gebruikers analyse


Analysetools moeten zeer flexibel zijn en in staat zijn om door de gebruiker gedefinieerde analyseroutines te implementeren voor moderne en aankomende AE testroutines in een steeds toenemend aantal toepassingen. De ingebouwde functionaliteit en processors van VisualAE kunnen een kader vormen dat te krap is voor toekomstige toepassingen.


Daarom biedt Vallen Systeme een tool in het kader van VisualAE, de Embedded Code Processor, waarmee u uw eigen analyse kunt programmeren en deze kunt gebruiken binnen VisualAE.

Vallen Systeme kreeg ook de vraag naar het beschermen van de intellectuele eigendom van het analyseren van AE testgegevens. Dit is belangrijk voor dienstverleners die actief zijn in een zeer competitieve markt. Embedded Code Processor-routines kunnen worden beschermd tegen ongeautoriseerde uitvoering en inkijk, waardoor een licentiemodel voor de ontwikkelaar van routines mogelijk is.

Dit framework biedt de hoogste flexibiliteit van data-analyse, terwijl het ook in staat is om de intellectuele eigendom te beschermen.Frequentiedomein AnalyseOp golfvorm gebaseerde analyse, zoals FFT, wavelet-transformatie, verbeterde feature-extractie en patroonherkenning biedt aanvullende informatie over b.v. bronmechanismen, schade-evaluatie of golf voortplanting. Voor frequentie domein analyses biedt Vallen Systeme de softwaremodule VisualTR (VTR) aan die de Feature Extractor bevat. De Feature Extractor is een interface voor verschillende plug-ins die functies uit het frequentiedomein extraheren en beschikbaar maken voor analyse in Visual Software. De Feature-extractor kan in de online- en offline modus worden uitgevoerd.

Voor statistische analyse van frequentiedomeinkenmerken biedt Vallen Systeme VisualClass patroonherkenningssoftware. VisualClass stelt een operator in staat om op een snelle en begrijpelijke manier een classificator voor frequentiedomeinfuncties te genereren. Een classificator ontworpen met VisualClass kan worden gebruikt om golfvormen in real time te classificeren als een plug-in van de Feature Extractor.

VerificatieVerificatie beschrijft het proces om te controleren of de apparatuur werkt volgens de specificaties. Alle verkochte apparatuur heeft een uitgebreide inspectie ondergaan. Voor Vallen Systeme is het belangrijk dat klanten hun eigen systeemverificatie kunnen uitvoeren volgens dezelfde standaard als Vallen Systeme doet. Het is ook geëist door EN13477-2 dat een operator van AE meetapparatuur moet kunnen verifiëren of de meetapparatuur volgens specificaties werkt. Daarom biedt Vallen Systeme twee softwarepakketten, SysVeri en VST, voor respectievelijk systeemverificatie en sensortests.

WaveletAGU-Vallen Wavelet is een hulpmiddel waarmee u de rimpel- en Choi-Williams-verdeling van afzonderlijke golfvormen kunt berekenen en weergeven. Een tijd-frequentie transformatie verdeelt de energie van een golf in tijd en frequentie. Daarom is het mogelijk om te bepalen op welke tijd de frequentie-inhoud voorkomt. Dit soort analyse is niet mogelijk door het gebruik van standaard Fourier-transformatie.

AGU-Vallen Wavelet is ontwikkeld in samenwerking tussen Vallen Systeme GmbH, Aoyama Gakuin University (AGU), Tokyo, Japan en University of Denver, VS. De AGU-groep is een pionier in het onderzoek naar tijdfrequentie-analyse op het gebied van akoestische emissie en Vallen heeft hiervoor actieve softwaretools ontwikkeld.

De distributie van Choi-Williams is in 2009 toegevoegd aan het AGU-Vallen Wavelet-programma.

Een wavelet-transformatie (WT) van een AE signaal geeft informatie welke golf modi significante energie transporteren en waar in een modus de energie als een functie van frequentie en tijd te vinden is.


Over Choi-Williams transformatie


De tijd-frequentie transformatie genaamd Choi-Williams transformeert zoals voorgesteld door Hyung-Ill Choi en William J. Williams en voor het eerst gepubliceerd in IEEE Transactions on Acoustic Speech and Signal Processing Vol. 37, nr. 6, juni 1989. Het voordeel van de Choi-Williams-transformatie is de verbeterde resolutie van frequentie versus tijd. Een miniem nadeel is de minder gevoelige energie-resolutie.

 

 


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn