Akoestische Emissie

MCB Techniek is de Benelux vertegenwoordiging van de Akoestische Emissie Technologie van Vallen Systeme GmbH


Vallen Systeme GmbH

 


Vallen Systeme biedt al meer dan 30 jaar geavanceerde technologie in de groeiende markt van akoestische emissie (AE) testapparatuur en de daarbij behorende toepassingen. Vallen Systeme ontwikkelt en produceert in eigen fabriek de AE systeemoplossingen, accessoires en software.  De klanten zijn AE inspectiediensten, R & D laboratoria, Industriële Ontwikkelaars, Universiteiten en kwaliteitsafdeling in verschillende industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart, olie & gas, automobiel, energie opwekking en distributie, gezondheidszorg en defensie.

Vallen is een waardige partner van hun klanten door een diep begrip van hun eisen. Het succes van Vallen is gebaseerd en gegarandeerd door zich te concentreren op het langer termijn succes van de klanten. Toewijding aan service, betrouwbaarheid en prestaties heeft geleid tot vele tevreden klanten in meer dan 50 landen over de hele wereld. Dit succes wordt versterkt door de directe klantrelatie met de wereldwijd gevestigde vertegenwoordigers die de lokale klanten zowel op technisch als commercieel vlak ondersteunen.


Ga naar vallen.de


 


De Techniek


Akoestische emissie (AE) is een onderzoeksmethode welke valt onder de zogenoemde niet destructieve onderzoeken (NDO). NDO wordt gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit van een object ofwel het ontstaan van defecten aan een object zonder het object zelf te hoeven beschadigen. Akoestische emissie is een verschijnsel waarbij tijdelijke geluidsgolven worden opgewekt door b.v. plastische vervorming, scheur/breuk, erosie, corrosie, impact, lekkage.


Door middel van Akoestische Emissie meting is het mogelijk om de gezondheid van objecten en structuren over langere perioden te bewaken. Door over langere periode verkregen gegevens met elkaar te vergelijken is het mogelijk om wijzigingen in de gezondheid van een object te detecteren en het gedrag van het defect te voorspellen.

Een AE meetsysteem bestaat uit één of meer sensoren waarmee een deel van het object of het gehele object als totaal gemeten wordt en in het ideale geval worden deze sensoren op een dusdanige manier ten opzichte van elkaar geplaatst dat het mogelijk is om bij benadering de locatie van de ontstane defecten te kunnen detecteren.


De AE-methode biedt het voordeel dat actief groeiende defecten over langere periode gedetecteerd en geobserveerd kunnen worden, terwijl andere methoden periodieke inspectie vereisen om te controleren of bijvoorbeeld een scheur actief is of niet. Aangezien reparatie van bestaande scheuren soms meer kwaad dan goed kan doen aan een structuur, is het noodzakelijk om te bepalen of een defect wel of niet actief is voordat reparaties worden uitgevoerd.

De AE-methode kan tevens verborgen fouten lokaliseren. Dit sluit de noodzaak uit van het destructief onderzoeken van locaties naar eventuele defecten.

De AE-methode is een van de weinige NDO-methoden (niet-destructief onderzoek) die geschikt zijn voor permanente bewaking van gebreken op de lange termijn. De AE-methode is gevoeliger dan andere NDO en kan zelfs beginnende fouten opsporen. Andere methoden, die in hoge mate afhankelijk zijn van de grootte van het defect of van het oppervlak, zijn alleen in staat om defecten betrouwbaar te detecteren nadat deze een bepaald formaat hebben bereikt.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is akoestische emissie meting al een constante factor sinds deze in de jaren 50 van de vorige eeuw voor het eerst werd ontdekt en toegepast door Dr. Joseph Kaiser.
ProductenVallen Systeme GmbH ontwikkelt en produceert state-of-the-art instrumentatie voor elke AE-toepassing. De processen van Vallen zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd en de feedback van klanten en medewerkers wordt continu omgezet in verbeteringen en nieuwe producten. De productlijn bestaat uit kleine tot grote digitale enkel en meerkanaal systemen, geavanceerde AE-software (ook voor DTA-bestanden), analoge front-end modules, AE-sensoren en allerlei accessoires. Om de klant de juiste oplossing aan te bieden zal altijd gekeken worden naar zijn toepassing en op basis daarvan wordt de juiste combinatie van bewakingselektronica, sensoren met toebehoren en software aangeboden.


Elektronica

Afhankelijk van de toepassing, de locatie en de duur van de meting en uiteraard op basis van het aantal de voor de toepassing benodigde aantal sensoren zal een keuze gemaakt worden uit onze een van de opties voor wat betreft de bewakingselektronica.Sensoren en toebehoren

De Vallen AE sensoren zijn er in veel verschillende uitvoeringen met of zonder geïntegreerde versterker, met verschillende meetbereiken afhankelijk van het materiaal waarop gemeten wordt, maar ook zijn er uitvoeringen beschikbaar voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Naast de ruime keuze aan verschillende sensoren bieden wij ook een breed gamma aan toebehoren zoals signaalversterkers en magnetische houders voor tijdelijke metingen.

De toepassingenDe mogelijkheden voor toepassing van AE technologie is zeer breed en veelzijdig. De acceptatie van Akoestische Emissie als inspectie- en testmethode is gedreven door integriteitsinspectie van drukvaten maar toepassing van AE-meting is inmiddels te vinden bij het detecteren van corrosie bij vlakke bodem opslagtanks (bovengrondse opslagtanks), lekkagebewaking van pijpleidingen en kleppen, testen op gedeeltelijke ontlading in transformatoren en begint steeds meer standaard techniek te worden in het monitoring van de gezondheid van civiele constructies zoals bruggen, sluizen en tunnels. Daarnaast zijn er nog legio andere toepassingen in bijvoorbeeld materiaalonderzoek en R&D activiteiten waar AE meettechniek een oplossing kan bieden.


Integriteitsmeting drukvaten

Corrosiedetectie vlakke bodemtanks

LekkagedetectieStructural Health Monitoring

Materiaalonderzoek - R&D

Gedeeltelijke ontlading - overslagdetectie
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn